ico
Osobný kabinet
ponuka

Energeticky úsporne technologie v drevených oknach Forest Lux

Vaše okno - nie je to len otvor v stene, ktorý slúži na preniknutie svetla do miestnosti a jej vetranie, ale tiež je hlavným zdrojom straty tepla v budovách.

V zime vzniká tepelný tok z vnútra von. Tento tok tepla je tepelnou stratou z miestnosti. Distribúcia tepelných tokov prebieha troma spôsobmi: tepelnou vodivosťou, prúdením a žiarením. Na procese tepelného prenosu cez priesvitné konštrukcie sa zúčastňujú všetky tri druhy tepelného prenosu.

Tepelný prenos tepelnou vodivosťou.

Ako je známe, tento typ tepelného prenosu je charakteristický pre pevné materiály. Tepelný prenos prebieha bezprostredne medzi susednými časticami materiálu a závisí od súčiniteľu tepelnej vodivosti materiálu.

Zníženie tepelnej vodivosti v okenných systémoch Forest Lux je dosiahnuté vďaka:

CHROMATECH ultra

Pri výrobe okien sa používa teplý dištančný rámček Chromatech ultra. Rámček je vytvorený z nerezovej ocele a polykarbonátu, má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti: nerezová oceľ zvonku - 15 W / m * K, polykarbonát vnútri - 0,24 W / m * K. (Uw) - súčiniteľ prestupu tepla dištančneho rámčeka Chromatech ultra je - 0,1 až 0,2 W / m * K.

Teplý dištančný rámček má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Kondenzácia pary.

Vďaka Chromatech Ultra sa zlepšuje izolácia na okrajoch skla, čím sa zvyšuje povrchová teplota skla v týchto oblastiach, výsledkom je zníženie rizika kondenzácie pary na skle. Takže vlhkosť v dome môže byť vyššia o 15%, bez rizika vzniku kondenzácie.

Absorpcia vlhkosti vnútri dvojskla v profile s dištančným rámčekom Chromatech Ultra.
  • viac priestoru pre vysušovadlo,
  • ľahké plnenie,
  • kalibrovaná perforáciaa
TYP RÁMČEKA MNOŽSTVO NA 1 B/MNAVLHNUTIE *
Chromatech Ultra 60 g12 ml
Štandardný profil SST / PP 50 g10 ml
Silikónová páská 20 g 4 ml

* Typické priemerné hodnoty, výpočet vykonaný pre profil 16 mm s optimálnymi podmienkami.

Výhody použitia dištančného rámčeka Chromatech Ultra
  • Dlhá životnosť - Nerezová oceľ
  • Vynikajúca hodnota za primerané peniaze
  • Jednoduché použitie vo výrobe
  • Znižuje náklady na energiu
  • Znižuje riziko vzniku vnútornej kondenzácie
  • Znižuje riziko poškodenia spôsobeného plesňou
  • Zlepšuje vnútornú klímu v miestnosti.

Tepelný prenos žiarením

Tepelný prenos žiarením v zjednodušenej podobe - je to tok infračerveného žiarenia z teplejších objektov a konštrukcií.

Pre zníženie toku infračerveného žiarenia v konštrukciách Forest Lux sa používajú:

1. Energeticky úsporné a nízko emisné (Low-E) sklo v dvojsklách. Toto sú sklá s nanesením kovových oxidov pomocou magnotrónovej metódy striekania. Tieto sklá sa nazývajú i-sklá. Účinne odrážajú do miestnosti dlhovlnnú časť infračerveného žiarenia. Použitie týchto skiel nielen výrazne znižuje tepelné straty a šetrí energiu pri individuálnom vykurovaní, ale tiež zaručuje zvýšenie teploty v miestnostiach s ústredným kúrením.

2. Multifunkčné sklá v zasklení. To je nový vývoj sklárskeho priemyslu, ktorý rozšíril technické parametre i-skla. Multifunkčné sklá majú rozšírený rozsah spektra schopnosti odrážania. Odrážajú nielen dlhovlnnú časť infračerveného žiarenia, ktorá je charakteristická pre vyžarovanie tepla od nábytku, stien a podlahovej plochy, ale aj krátkovlnnú časť infračerveného žiarenia. Táto časť spektra v slnečnom žiarení je hlavná časť tepelného toku do našich miestností. Použitie týchto skiel okrem zníženia tepelných strát výrazne znižuje náklady na klimatizáciu miestností v lete.

Tepelný prenos prúdením

Tento typ prenosu tepla je spojený s prevodom tepla vnútri dvojskla. Vzduch vo vnútri dvojskla okolo teplého (zo strany miestnosti) skla sa ohrieva a stúpa hore pozdĺž skla. Zároveň pozdĺž studeného (zo strany ulice) skla vzduch sa ochladzuje a klesá dole. Tak, teplo sa prenáša molekulami vzduchu od teplého skla do studeného skla.

Pre zníženie strát tohto druhu, navrhujeme nahradiť vzduch vo vnútri dvojskla na inertný plyn argón alebo kryptón. Tieto plyny sú ťažšie a majú nižšiu tepelnú vodivosť .

Tepelná vodivosť, W/(m·К)
Vzduch 0,026
Argón 0,0164
Kryptón 0,0095

Využitie všetkých týchto možností pre úsporu energie výrazne zvyšuje odolnosť proti tepelnému prestupu okenných konštrukcií. Laboratórne skúšky, uskutočnené na drevenom okne 1200х1500mm s termovložkami do hranola, vybavenom dvojsklom s dvoma komorami 6Sol-10ArSSp-4-12ArSSp-4i, v ktorom vo vnútri miestnosti bolo nainštalované energeticky úsporné i-sklo, vonkajšie multifunkčné sklo Guardian Solar, dištančný rámček Super Spacer, naplnené argónom 90% ukázali, že odolnosť proti tepelnému prenosu je 1,24 m2S/W, zatiaľ čo norma pre náš región je 0,75 m2S/W.

Oleksandr Kemin Manažér – poradca
Igor Fesyuk